Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Brochure overzicht

Download hier onze brochures.

De Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is bedoeld om de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast contract te geven. Het grootste deel van de maatregelen is op 1 januari 2020 in werking getreden.
Download

Bedrijfsoverdracht

Voor vrijwel iedere ondernemer komt er een moment waarop hij zijn bedrijf overdraagt. Dat is een proces met meerdere aspecten. Het is zaak om dat proces op tijd in gang te zetten om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze Inforwijzer gaan we in op de bedrijfsoverdracht en op zaken die daarmee samenhangen, zoals de fiscaliteit en de juridische en financiële problematiek.
Download

Fiscale eenheid

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting kennen we het verschijnsel van de fiscale eenheid. Dit is echter niet hetzelfde. Een fiscale eenheid voor de vennootschap is niet automatisch een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en andersom! In deze brochure bespreken we alleen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Download

BTW - De belangrijkste zaken op een rij

Iemand is ondernemer voor de btw wanneer hij zelfstandige activiteiten in het economisch verkeer verricht. Met de term "in het economisch verkeer" is bedoeld dat er een vergoeding staat tegenover de prestatie van de ondernemer. Het ondernemerschap voor de btw staat los van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Een ondernemer moet btw in rekening brengen over de levering van producten en diensten die hij verricht.
Download

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.
Download

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen worden opgericht met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om een studie te financieren of een natuurgebied te beschermen. Zowel de vereniging als de stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat ze zelf kunnen deelnemen aan het economisch verkeer en rechten en plichten hebben. Hoe zit de organisatie ervan in elkaar en wanneer is zij verplicht belasting te betalen?
Download

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is niet verplicht om vergoedingen en/of verstrekkingen te geven aan zijn werknemers, maar zal daar in veel gevallen toe overgaan omdat het fiscaal voordeliger is voor hem en zijn werknemers. Vergoedingen zijn tegemoetkomingen in geld; verstrekkingen zijn niet in geld maar in natura. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld. Sommige vergoedingen en verstrekkingen blijven onbelast, andere zijn belast. De manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld wordt bepaald door de werkkostenregeling.
Download

Freelancen na de VAR

Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en opdrachtnemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De enkele wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende. Volgens de wet is een arbeidsrelatie namelijk een dienstbetrekking als is voldaan aan de criteria gezagsverhouding, persoonlijke arbeid en loon.
Download

De eigen woning: de belangrijkste informatie in één oogopslag

Een eigen woning is een begrip dat met regelmaat voorbij komt in de media. Maar wat is nu ook alweer precies een eigen woning? En hoe zit het met de aftrek van hypotheekrente? Graag delen we de belangrijkste fiscale wetenswaardigheden met u.
Download

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Nadat de Wet werk en zekerheid (Wwz) daarin een aantal veranderingen heeft aangebracht, brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de volgende wijzigingen aan.
Download

Ontslag en transitievergoeding

U mag een werknemer niet zomaar ontslaan. U moet daar gegronde redenen voor hebben en u houden aan de regels van het ontslagrecht. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst voortduurt, met alle (financiële) gevolgen van dien. Sinds 1 juli 2015 kent Nederland nieuw ontslagrecht. Op die datum is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die van toepassing is op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht, waaronder wijzigingen op het gebied van ontslagrecht en transitievergoeding.
Download

Innovatieregelingen

Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. We zetten enkele maatregelen voor u op een rijtje. Dit overzicht is niet uitputtend; er zijn veel initiatieven die innovatie stumuleren.
Download

Auto van de zaak

Voor veel werknemers is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor veel werkgevers een administratieve en financiële last: de auto van de zaak. De beslissing om aan werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een juiste voering van de fiscale regels.
Download

De auto van de ondernemer

Het is dé vraag waar ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak of rijd ik hem privé? We zetten de voor- en nadelen overzichtelijk voor u op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.
Download

Zakendoen met de eigen bv

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om aantrekkelijk zaken te kunnen doen met de eigen bv. U heeft de voorwaarden waaronder u zaken doet immers zelf in de hand. Zolang u het zakelijk houdt en de afspraken op papier vastlegt, is veel mogelijk en zijn er behoorlijk wat fiscale voordelen te behalen.
Download

Schenken

Schenken is het overdragen van vermogen bij leven van de schenker zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het doen van een schenking kan tot gevolg hebben dat schenkbelasting betaald moet worden. Er bestaan vrijstellingen die de heffing van schenkbelasting voorkomen of verminderen.
Download

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon bent u in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon. Die aansprakelijkheid ligt in eerste instantie bij de rechtspersoon zelf. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Zolang u de rechtspersoon naar behoren bestuurt, kan u weinig gebeuren. Neemt u echter onverantwoorde risico's of gaat u uw boekje te buiten, dan kunt u wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Waar moet u op letten?
Download

De start van een onderneming

Weet u wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming? Wellicht kan deze bijdrage u helpen om de stap te maken naar een eigen zaak. Het opstellen van een ondernemingsplan helpt u structuur aan te brengen en biedt steun bij het nemen van belangrijke beslissingen. Voordat u begint aan het opstellen van een ondernemingsplan zou u zich eens moeten afvragen of u over de benodigde eigenschappen beschikt. Weet u wat u wilt en bent u bereid om hard te werken om uw doelen te bereiken? Kunt u omgaan met tegenslag en onzekerheid? Ben u bereid om risico's te nemen?
Download

Aannemen van personeel

Uw bedrijf groeit en u heeft behoefte aan extra mankracht. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel meer bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijgt u te maken met een groot aantal (gecompliceerde) regels. Waar moet u precies rekening mee houden?
Download

Zonnepanelen

Er zijn meerdere redenen om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen leveren schone energie en dragen bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Zonnepanelen maken u minder afhankelijk van de energieleveranciers en leveren meer op dan spaargeld op de bank. Op welke aspecten moet u letten wanneer u overweegt om te investeren in zonnepanelen?
Download

Fiets van de zaak

Duurzaamheid, beweging stimuleren, een extraatje voor het personeel. Het kunnen allemaal redenen zijn om werknemers te motiveren de dagelijkse reisafstand naar het werk op de fiets af te leggen. Alvorens u besluit een regeling te introduceren is het verstandig om een begroting te maken van de verwachte kosten. U kunt het budget bewaken door maxima in te stellen of eigen bijdragen te vragen. Als u werknemers wilt stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan dan heeft u de keuze uit diverse regelingen.
Download

Estate planning

Estate planning is het tijdens leven regelen van het beheer en de beschikking over het vermogen van een persoon na zijn overlijden. Onderdeel van estate planning kan zijn het besparen van schenk- en erfbelasting bij de overdracht van uw vermogen naar uw nabestaanden. Het opstellen en uitvoeren van een schenkingsplan kan daarvan deel uitmaken. Zeker bij grotere vermogens kan dit interessant zijn. Door schenkingen verlaagt u uw vermogen en daarmee de toekomstige nalatenschap. Op die manier besparen uw erfgenamen te zijner tijd erfbelasting. De schenkbelasting kent jaarlijkse en eenmalige vrijstelling. Door gebruik te maken van de vrijstellingen van schenkbelasting kunt u een deel van uw vermogen belastingvrij overhevelen.
Download

Tegemoetkoming Energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een subsidieregeling voor de sterk gestegen energiekosten. De regeling geldt voor energie-intensieve bedrijven in het mkb en voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Download

Dividend

Het eigendom van een onderneming in de vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is vastgelegd in aandelen. De houder van aandelen heeft zeggenschap d.m.v. stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Dividend is winst- of vermogensuitkering van een onderneming met een in aandelen verdeeld kapitaal aan haar eigenaren. Dividend komt van het Latijnse woord dividere, dat 'verdelen' betekent.
Download

Verlofregelingen

Er bestaan meerdere verlofregelingen voor personeel. Sommige zijn wettelijk geregeld, andere in de cao of via het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers. Niet bij iedere verlofvorm hoeft de werkgever het loon van de werknemer door te betalen. Soms heeft de werknemer recht op een uitkering, die niet direct ten laste van de werkgever komt.
Download