Uw adviseur

Hein Wesselink

H.G.H. Wesselink RB

Partner

Neem contact op met Hein
053-4340582

Neem contact op met Hein Wesselink RB

×

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht betreft de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst. Dit nieuwe handhavingsbeleid gaat uit van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Het vraagt de bereidheid van de belastingplichtige en van zijn fiscaal adviseur om transparant te zijn; om mogelijke discussiepunten vooraf op tafel te leggen, open kaart te spelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. In ruil daarvoor zal de aanpak van de Belastingdienst verschuiven van reactief (met belastingcontroles over oude jaren) naar proactief, in een gezamenlijke poging om in de actualiteit om te gaan met relevante fiscale zaken. Uiteraard blijft alle wet- en regelgeving onverkort van toepassing.

Om mee te kunnen doen aan horizontaal toezicht moet de fiscaal adviseur voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Indien hieraan wordt voldaan dan kan de fiscaal adviseur een convenant sluiten met de Belastingdienst, daarin wordt afgesproken dat er op een transparante wijze met elkaar dient te worden omgegaan en dat de ingediende aangiften van voldoende kwaliteit zijn. Inmiddels heeft SMK Accountants een convenant met de Belastingdienst afgesloten.

SMK Accountants

Rembrandtlaan 225
7545 ZW Enschede

Postbus 150
7500 AD Enschede

T053-4340582
F053-4304489
Esecretariaat@smkenschede.nl

SMK Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u dan nu aan!

Lees meer...

Over SMK

Wij zijn er van overtuigd dat wij door onze betrokkenheid, daadkracht en passie voor het ondernemen bijdragen aan het financieel welzijn van mens en maatschappij.

Lees meer...

Vacatures

Voor wie van aanpakken houdt zijn er bij SMK Accountants veel mogelijkheden op allerlei terreinen binnen de accountancy. Zijn wij op zoek naar jou?

Lees meer...